Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2014-10-16

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 16-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ «Սիրիահայ համայնքի պատմական

աղերսները և ներկա խնդիրները» թեմայով սեմինար-քննարկում,

որը վարեց սիրիահայ պատմաբան...

2014-06-12

Armenian

Image

2014թ. հունիսի 12-ին Երևանում տեղի ունեցավ հանդիպում

Գլենդեյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանի հետ: Քննարկմանը 

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցներ...

2013-12-26

Armenian

Image

2013 թ.Մոսկվայում հրատարակվեց "Армяне в России"

(«Հայերը Ռուսաստանում») գիրքը, որի աշխատանքներն

իրականացվել էին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի և

Մոսկվայի «Սոցիալական գիտությունների ինստիտուտ»-ի

կողմից համատեղ...

2013-12-26

Armenian

Image

2013 թ.Մոսկվայում լույս տեսավ "Армянская диаспора

в контексте российско-армянских экономических связей" 

(«Հայկական սփյուռքը ռուս-հայկական տնտեսական 

հարաբերությունների համատեքստում») թիմային մենագրությունը,

որը հրատարակվել է...

2013-10-26

Armenian

Image

2013 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար

Ռուբեն Կարապետյանի կողմից հրատարակվեց «Միգրացիան և

հայկական նոր սփյուռքը» (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) գիրքը:

 

2013-09-14

Armenian

Image

2013 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ «Մի կյանքի

պատմություն» գիրքը, որը հիմնված է ցեղասպանության

 մասին Հրանտ Թերզյանի հիշողությունների վրա:

 

2013-07-08

Armenian

Image

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը հյուրընկալեց Ռուսաստանի

գիտությունների ակադեմիայի Սոցիոլոգիայի ինստիտուտի առաջատար

գիտաշխատող, մշակութաբանության դոկտոր...

2013-06-10

Armenian

Image

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում անցկացվեցին սեմինարներ`

«Ազգագրական հետազոտություն.մեթոդաբանությունը, դաշտային

աշխատանքները և տվյալների վերլուծությունը» թեմայով: Սեմինարը

վարեց...

2013-06-07

Armenian

ImageՀայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի մշակութաբանության

ամբիոնում տեղի ունեցավ «Տեքստի նշանաբանական վերլուծություն»

թեմայով սեմինար, որը վարեց...

2013-05-30

Armenian

Image

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի ունեցավ 

Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի հերթական մեթոդաբանական

սեմինարը՝ «Բովանդակության վերլուծություն (կոնտենտ անալիզ). 

մեթոդի նկարագրությունը և կիրառությունը» թեմայով: Սեմինարը վարեց...

Pages