Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2020-09-15

Armenian

          

                                                                                      

Image

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆԸ

հրավիրում է մասնակցելու «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐՈՒԺԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ» 

թեմայով միջազգային սեմինար-քննարկմանը

17 սեպտեմբերի, 2020 թ., Երևանի ժամանակով ժ. 12:00

 

2020-09-04

Armenian

Սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ին կայացավ «Համագործակցության խնդիրներն և սկզբունքները 

Սփյուռքի նոր մարտահրավերների համատեքստում» թեմայով առցանց միջազգային սեմինար-քննարկում,

որը կազմակերպել էր  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը:

Օրակարգում քննարկվեցին ՀՀ և սփյուռքի մտավոր ներուժի հավաքագրման նպատակները և խնդիրները, 

հավաքագրման անհրաժեշտությունն ու նախապայմանները, սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացներում 

ցանցային մեխանիզմների ներդրման խնդիրը,  սփյուռքագետների ցանցի ձևավորման  հեռանկարները,

մշտադիտարկման համատեղ հարթակ ստեղծելու, ընդհանուր հետազոտական ծրագրեր մշակելու և մի շարք այլ հարցեր:

Սեմինար-քննարկումը վարեց Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար պ.գ.դ. Ռ. Կարապետյանը: 

Քննարկմանը մասնակցեցին ոլորտի մասնագետներ տարբեր երկրներից:

Քննարկման ընթացքում ձեռք բերվեցին մի շարք պայմանավորվածություններ։ Սեմինարները կրելու են շարունակական բնույթ։

 

2020-09-01

Armenian
Սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
 
Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը կազմակերպում է առցանց միջազգային սեմինար-քննարկում`
 
«Համագործակցության խնդիրներն և սկզբունքները  Սփյուռքի նոր մարտահրավերների համատեքստում» թեմայով: 
 
Օրակարգում կլինեն հետևյալ հարցերը՝ 
 
1.ՀՀ և սփյուռքի մտավոր ներուժի հավաքագրման նպատակները և խնդիրները, 
 
2.Ցանցային մեխանիզմների ներդրումը  սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացներում,  
 
3.Սփյուռքագետների ցանցի ձևավորման սկզբունքները և հեռանկարները: 
 
Սեմինար-քննարկումը կվարի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար պ.գ.դ. Ռ. Կարապետյանը:
 
Քննարկմանը կմասնակցեն ոլորտի մասնագետներ Ալմաթիից, Բեյրութից, Բեռլինից, Կիևից,
 
Պոզնանից, Պրաhայից, Վլադիկավկազից, Փարիզից:

2020-03-05

Armenian

 Սույն թվականի մարտի 5-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող

ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում կայացավ  Բարսեղյան Սյուզաննայի

«Էթնիկ մամուլի դերը Հայկական Սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)»

‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի

գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։

2020-03-05

Armenian

Սույն թվականի մարտի 5-ին  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող

ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում կայացավ 

Տանաջյան Լուսինեի «Սոցիալական փոփոխությունները Հայկական Սփյուռքում

(Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)»

 ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի

գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

2019-11-17

Armenian

ImageImage

 

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» միջազգային գիտաժողով

14 նոյեմբերի, 2019թ., Երևան: ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցավ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» վերտառությամբ

միջազգային գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության

ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը և Բեյրութի Հայկազեան համալսարանի

Սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնը: Գիտաժողովին մասնակցում էին գիտնականներ և

հետազոտողներ Երևանից, Բեյրութից և Փարիզից, ինչպես նաև ՀՀ պետական և հանրային կառույցների մի շարք ներկայացուցիչներ․․․

Լիբանանահայերն այսօր

Armenian

 

Image

Պատ խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ, խմբագիրներ Ա Տագէսեան, Ս Բարսեղյան

Լիբանանահայերն այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N11, Երևան-Բեյրութ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն,  2019:

2019-10-18

Armenian

2019 թ-ի հոկտեմբերի 18-ին  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող

ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում կայացավ

Սոնա  Ներսիսյանի «Սոցիալական ցանցի դերը Հայկական Սփյուռքում

(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)»Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ

պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

2019-06-01

Armenian

Սույն  թվականի մայիսի 30-31-ը Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատողներ Սոնա Ներսիսյանը և

Լուսինե Տանաջյանը մասնակցել են «Հունաստանի և Կիպրոսի հայերը»

խորագրով գիտաժողովին, որը տեղի է ունեցել Լիբանանի Հայկազյան համալսարանում:

Նրանք հանդես են եկել հետևյալ զեկուցումներով.

Սոնա Ներսիսյան «Հունաստանի հայկական կազմակերպությունների դերը համայնքի ինքնակազմակերպման գործում»,

Լուսինե Տանաջյան «Կիպրոսի հայերի ընկերամշակութային կյանքի առանձնահատկություները:

 

ImageImage

 

 

 

 

Image

 

2019-05-23

Armenian

Սույն թվականի մայիսի 23-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը

հյուրընկալել է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանի տեղակալ Կուլիկ Միխայիլովիչին:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Կիևի միջազգային համալսարանում հայագիտական ամբիոն հիմնելու,

Մշակութային կապերի հայկական ընկերությունում հայերի ուսումնասիրության ռեգիոնալ կենտրոն ստեղծելու հարցերը,

  ինչպես նաև Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Ուկրաինայի ԳԱԱ-ի հետ համագործակցությանն առնչվող հարցեր:

Հանդիպումն ավարտվեց Ուկրաինայի և Հայաստանի գիտական համգործակցության խնդիրների քննարկմամբ:

 

 

ImageImage

 

 

 

Image
Image

Pages