Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2015-03-02

Armenian

Image

2015 թ. մարտի 2-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ «Էթնոսոցիոլոգիական

հետազոտության անցկացման մեթոդները» թեմայով

սեմինար-քննարկում, որը վարեց ...

2015-02-06

Armenian

ImageՍփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հետազոտող

Սյուզաննա Բարսեղյանը մասնակցեց Լոս Անջելեսի

Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) Հայ շրջանավարտների

ընկերակցության կազմակերպած 13-րդ հայագիտական գիտաժողովին

և ելույթ ունեցավ «Էթնիկ մեդիայի դերը հայկական սփյուռքում» զեկույցով:

2014-12-27

Armenian

Image2014 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ «Ցեղասպանության

ականատեսների հուշեր» գիրքը՝ երեք լեզուներով

(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), որտեղ

ներկայացված են Հայոց ցեղասպանության

հինգ վերապրածների հուշերը: 

2014-12-22

Armenian

Image

2014 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների 

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ 

«Հայերը սեփական և  այլազգի միջավայրում. 

հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ»

գիրքը, որը հանդիսանում է ՀՀ ԿԳՆ գիտության

պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ համանուն նախագծի

հաշվետվությունը:

2014-12-15

Armenian

Image2014 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ

«Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.

հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ»

թեմայով գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն:

2014-11-17

Armenian

Image

Սփյուռքի հետազոտության բաժինը ՀՀ ԿԳՆ

գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ

սույն թվականի նոյեմբերի 17-18-ը  կազմակերպեց էր

գիտաժողով՝ «Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.

խնդիրներ, հետազոտական փորձ և հեռանկարներ» թեմայով:

2014-10-20

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների 

բաժնում տեղի ունեցավ  «Սոցիալական տեխնոլոգրաների

դերը սոցիալական գիտություններում» թեմայով սեմինար,

որը վարեց...

 

2014-10-20

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում զեկույցով հանդես եկավ  կանադահայ քաղաքագետ,

Կանադայի «Նախիջևան» գիտաուսումնական կենտրոնի 

նախագահ...

2014-10-16

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 16-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ «Սիրիահայ համայնքի պատմական

աղերսները և ներկա խնդիրները» թեմայով սեմինար-քննարկում,

որը վարեց սիրիահայ պատմաբան...

Pages