Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2014-12-15

Armenian

Image2014 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ

«Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.

հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ»

թեմայով գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն:

2014-11-17

Armenian

Image

Սփյուռքի հետազոտության բաժինը ՀՀ ԿԳՆ

գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ

սույն թվականի նոյեմբերի 17-18-ը  կազմակերպեց էր

գիտաժողով՝ «Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.

խնդիրներ, հետազոտական փորձ և հեռանկարներ» թեմայով:

2014-10-20

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների 

բաժնում տեղի ունեցավ  «Սոցիալական տեխնոլոգրաների

դերը սոցիալական գիտություններում» թեմայով սեմինար,

որը վարեց...

 

2014-10-20

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում զեկույցով հանդես եկավ  կանադահայ քաղաքագետ,

Կանադայի «Նախիջևան» գիտաուսումնական կենտրոնի 

նախագահ...

2014-10-16

Armenian

Image

2014թ.  հոկտեմբերի 16-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ «Սիրիահայ համայնքի պատմական

աղերսները և ներկա խնդիրները» թեմայով սեմինար-քննարկում,

որը վարեց սիրիահայ պատմաբան...

2014-06-12

Armenian

Image

2014թ. հունիսի 12-ին Երևանում տեղի ունեցավ հանդիպում

Գլենդեյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանյանի հետ: Քննարկմանը 

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցներ...

2013-12-26

Armenian

Image

2013 թ.Մոսկվայում հրատարակվեց "Армяне в России"

(«Հայերը Ռուսաստանում») գիրքը, որի աշխատանքներն

իրականացվել էին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի և

Մոսկվայի «Սոցիալական գիտությունների ինստիտուտ»-ի

կողմից համատեղ...

2013-12-26

Armenian

Image

2013 թ.Մոսկվայում լույս տեսավ "Армянская диаспора

в контексте российско-армянских экономических связей" 

(«Հայկական սփյուռքը ռուս-հայկական տնտեսական 

հարաբերությունների համատեքստում») թիմային մենագրությունը,

որը հրատարակվել է...

2013-10-26

Armenian

Image

2013 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար

Ռուբեն Կարապետյանի կողմից հրատարակվեց «Միգրացիան և

հայկական նոր սփյուռքը» (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) գիրքը:

 

2013-09-14

Armenian

Image

2013 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ «Մի կյանքի

պատմություն» գիրքը, որը հիմնված է ցեղասպանության

 մասին Հրանտ Թերզյանի հիշողությունների վրա:

 

Pages