Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ: Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Armenian

 

Image

Խմբագիրներ՝ Կարապետյան Ռ., Զախարկևիչ Ս.: 

Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ:

Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N 14

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության  և ազգագրության ինստիտուտ, Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին,

Բելառուսի պետական համալսարան, ազգաբանության, թանգարանային և արվեստի պատմության ամբիոն,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան-Մինսկ, 2021:

 

 

2021-05-12

Armenian

Սույն թվականի մայիսի 12-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ

հերթական սեմինար-քննարկումը: Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սոնա Ներսիսյանը...

2021-01-19

Armenian

Սույն թվականի հունվարի 19-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հերթական նիստը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին...

 

 

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

Armenian

Image

 

 

 

 

Պատ․ խմբագիրներ՝ Ստառչենկո Ռ. Ա., Կարապետյան Ռ․ Ս.

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական

և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Մոսկվա-Երևան, 2020:

2020-12-28

Armenian

Ս.թ. դեկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

տարեկան ամփոփիչ նիստը:  Նիստի ընթացքում քննարկվեցին կատարված

հետազոտական աշխատանքների արդյունքները և հետագա գործունեությանն առնչվող հարցեր:

2020-12-22

Armenian

Սույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին  կայացավ  «Հայկական սփյուռքի ներուժի բացահայտման ու

փաստագրման խնդիրները և Հայաստանում նրա ներդրման ուղիները»  թեմայով  միջազգային

առցանց սեմինար-քննարկում, որը կազմակերպել էր  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի...

2020-12-07

Armenian

Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ  Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հերթական նիստը։

 Քննարկումը ուղղված էր  սփյուռքի ներուժի ուսումնասիրման․․․

2020-11-26

Armenian

Ս.թ. նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ բաժնի հերթական նիստը՝ նվիրված իրականացվելիք

հետագա հետազոտական աշխատանքներին: Մասնավորապես քննարկումը ուղղված էր

ստեղծված հետպատերազմյան  իրավիճակում սփյուռքի ներուժի բացահայտմանն ու

ուսումնասիրմանը վերաբերող մեթոդոլոգիական առանձնահատկություններին...

2020-11-17

Armenian

Սույն թվականի նոյեմբերի 17-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ հերթական առցանց հանդիպումը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին...

Pages