Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2017-12-01

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ․ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Հայերի սոցիալական փոփոխությունները այլազգի միջավայրում»

թեմատիկ հոդվածը:

2017-11-04

Armenian

 2017 թ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունները

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-11-04

Armenian

2017 թ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից Սյուզաննա

Բարսեղյանի՝ «Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում

էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-11-01

Armenian

2017 թ Երևանում «Կանթեղ» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալական փոփոխությունները

Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների)»  հոդվածը։

2017-11-01

Armenian

 2017 թ․ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները

Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-07-30

Armenian

Գիտաժողով 0ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը և Բեյրութի

Հայկազյան Համալսարանի Հայկական Սփյուռքի

ուսումնասիրության կենտրոնը սույն թվականի

հոկտեմբերի 26-ին կազմակերպեց միջազգային գիտաժողով «Հայ

ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում» խորագրով։

 

2017-05-17

Armenian

ImageImage

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

            ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆԸ

                                                  ԵՎ

                 ԲԵՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

           ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ

         հրավիրում են մասնակցելու միջազգային գիտաժողովի.

 ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

                                 28-29 հոկտեմբերի, 2017թ.

                                   Երևան, Հայաստան

2017-04-09

Armenian

Image

Մարտի 25-ից ապրիլի 2-ը Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Ալեքս Քալայջիի կողմից իրականացվել է

Ստամբուլի հայերի ուսումնասիրություն,

որը կազմակերպվել է «Հրանտ Դինքի Ֆոնդի» և ՀՀ ԳԱԱ

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից:

 

2016-12-02

Armenian

Image

2016թ. Մոսկվայում ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության

ինստիտուտում լույս է տեսել «Этносоциология вчера и сегодня»

խորագրով հոդվածների ժողովածուն՝ Լ. Օստապենկոյի և

Ի. Սուբբոտինայի պատասխանատու խմբագրությամբ:

Ժողովածուում հրատարակվել են սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի 5 աշխատակիցների հոդվածները:

 

Pages