Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2021-11-25

Armenian

2021թ. նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական առցանց նիստը, որին հրավիրված էր Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի

Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն  դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը...

 

2021-11-12

Armenian

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում․ համեմատական

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում

2021թ․ հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 11-ը Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Փարիզի հայ համայնքի

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն։

Image Image

2021-11-04

Armenian

ImageՍույն թվականի նոյեմբերի 4-ին լույս է տեսել «Հայ էթնիկությունը սփյուռքում»

վերտառությամբ  գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, որը նվիրված է 

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի 10-ամյակին:

(տես հրապարակումների բաժնում)

2021-09-19

Armenian

ImageՍփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի

և Սոնա Ներսիսյանը հարցազրույցը 

Կիպրոսի Հայկական Ռադիոժամին։

 

2021-09-10

Armenian

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում․ համեմատական

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում

2021թ․ օգոստոսի 27-ից  սեպտեմբեր 9-ը Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Կիպրոսի հայ համայնքի

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն։

 Image Image

2021-06-30

Armenian

 

Ս. թ. հունիսի 30-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի

ուսումնասիրության թեմային:Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սալվինե Մարկոսյանը: Զեկուցումը նվիրված էր թուրքական սփյուռքին:

Բանախոսը  ներկայացրեց   թուրքական սփյուռքի  ձևավորման...

2021-06-13

Armenian

Ս. թ. հունիսի 13-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի

ուսումնասիրության թեմային:Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սյուզաննա Բարսեղյանը: Զեկուցումը նվիրված էր իռլանդական սփյուռքին:

Բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց   իռլանդական սփյուռքի

առանձնահատկությունները և  պետության քաղաքականությունը

սփյուռքի նկատմամբ...

2021-06-02

Armenian

 

Ս. թ. հունիսի 2-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ  

հերթական սեմինար-քննարկումը, որը նվիրված էր այլադավան և այլազգի

սփյուռքերի ուսումնասիրության թեմային:

Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Կարինե Նալբանդյանը:

Բանախոսը ներկայացրեց  ռուսական սփյուռքի պատմությունը, տարածվածությունը...

 

2021-05-27

Armenian

Սույն թվականի մայիսի 27-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի

ունեցավ հերթական սեմինար-քննարկումը: «Կրոնական գործոնը սփյուռքերի

ձևավորման մեջ (Իսմայիլական համայնքի փորձի հիման վրա)» վերտառությամբ

թեմայի շուրջ զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանը...

2021-05-20

Armenian

Ս. թ. մայիսի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ  

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի ուսումնասիրության թեմային:

Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Լուսինե Տանաջյանը...

Pages