Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2017-12-12

Armenian

2017 թ դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվեց

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

թեմատիկ ծրագրի ամփոփիչ արդյունքների ներկայացում։

2017-12-24

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունները հայկական սփյուռքում»

թեմատիկ հոդվածը։

2017-12-24

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ․ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սյուզաննա Բարսեղյանի՝ «Հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունները

սփյուռքի մամուլում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-12-20

Armenian

 

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

ծրագրի շրջանակներում, «Առավոտ» թերթում լույս է տեսել «Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում» հոդվածը ։

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից 2016-2017թթ.,

կրթության եւ գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի հեղինակը եւ ղեկավարը պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանն է:

2017-12-14

Armenian

2017 թ Երևանում «Գլոբուս» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից Սյուզաննա

Բարսեղյանի՝ «Սփյուռքի ներդրումները և սփյուռքահայ գործարարները

հայաստանյան առցանց ԶԼՄ-ում» թեմատիկ հոդվածը։

 

2017-12-12

Armenian

2017 թ դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվեց

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

թեմատիկ ծրագրի ամփոփիչ արդյունքների ներկայացում։

Հիշյալ ծրագրի տեսամեթոդաբանական մասը ներկայացրեց Լուսինե Տանաջյանը։

«Սփյուռքի ներդրումները և սփյուռքահայ գործարարները

հայաստանյան առցանց ԶԼՄ-ում» ​ներկայացրեց Սյուզաննա Բարսեղյանը։

Սոնա Ներսիսյանը ներկայացրեց հետազոտության արդյունքները՝ ըստ դեպքի ուսումնասիրության մեթոդի:

 

ImageImageImage

 

 

 

2017-12-11

Armenian

Image

2017 թ. Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի

ունեցավ հանդիպում Հայկազյան համալսարանի հայկական

սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն

Անդրանիկ Դաքեսյանի հետ: Հանդիպման ընթացքում

քննարկվեցին համատեղ գիտաժողովի արդյունքները, ինչպես նաև մշակվեցին

նոր քայլեր հետագա համագործակցության նպատակով։ 

2017-12-07

Armenian

2017 թ Երևանում «Կանթեղ» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները

Բեյրութի հայերի շրջանում»  հոդվածը։

2017-12-04

Armenian

2017 թ. Քիշնեևում հրատարակվել է Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի վարիչ

Ռուբեն Կարապետյանի՝  «Этносоциальный контекст

взаимосвязей родина-диаспора» հոդվածը:

Pages