Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2016-06-16

Armenian

Image2016 թ. Երևանում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության

ինստիտուտում լույս տեսավ էթնոսոցիոլոգ, պատմական

գիտությունների դոկտոր, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ և ՀՀ ԳԱԱ

արտասահմանյան անդամ, սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գլխավոր խորհրդատու.... 

 

2016-05-26

Armenian

Image

2016թ.-ի հունիսի 26-ին կյանքից հեռացավ մեծանուն գիտնական

Յուրիկ Վարդանի Հարությունյանը

(1929-2016թթ.)

ՌԴ ԳԱ ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտի

Միջէթնիկ հարաբերությունների հետազոտման կենտրոնին կից

էթնսոցոիոլոգիայի խմբի ղեկավար, պատմական գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր, ՌԴ ԳԱ խոհրդատու, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ

արտսահմանյան անդամ, Վիեննայի սոցիալական գիտական ոլորտի

հետազոտման և փաստաթղթավորման կենտրոնի անդամ:

 

2015-11-07

Armenian

Image 2015 թ. Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի

ունեցավ հանդիպում Հայկազյան համալսարանի հայկական

սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի...

2015-07-02

Armenian

Image

2015 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի աշխատակիցների կողմից լույս տեսավ

"Формирование населения городов Армении" 

գիրքը Ռ.Ս. Կարապետյանի հեղինակությամբ,

որտեղ ներկայացված են պատմական

 վերակազմության նոր մոտեցումներ 20-րդ դարի

էթնոսոցիոլոգիական գործընթացների միգրացիոն

համատեքստում: 

 

 

2015-06-01

Armenian

Image

2015 թ. հունիսի 1-ին կայացավ ՀՀ սփյուռքի նախարարության

պատվերով 2014 թ. հրատարակված գրքերի շնորհանդեսը:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի վարիչ Ռուբեն Կարապետյանը խոսեց...

2015-03-02

Armenian

Image

2015 թ. մարտի 2-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ «Էթնոսոցիոլոգիական

հետազոտության անցկացման մեթոդները» թեմայով

սեմինար-քննարկում, որը վարեց ...

2015-02-06

Armenian

ImageՍփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հետազոտող

Սյուզաննա Բարսեղյանը մասնակցեց Լոս Անջելեսի

Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) Հայ շրջանավարտների

ընկերակցության կազմակերպած 13-րդ հայագիտական գիտաժողովին

և ելույթ ունեցավ «Էթնիկ մեդիայի դերը հայկական սփյուռքում» զեկույցով:

Pages