Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2018-06-14

Armenian

2018 թ. հունիսի 14-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում

 «Հայերը Լեհաստանում» թեմայի շրջանակներում տեղի ունեցավ

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի դոկտոր,

լեհ հայագետ Պավել Օստրովսկու սեմինարը:

2018-05-15

Armenian

Սույն թվականի մայիսի  11-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի 

գիտաշխատող Լուսինե Տանաջյանի նախաձեռնությամբ «Սիրիահայերի

ինտեգրման փորձառությունը  Հայաստանում. խնդիրների հաղթահարման

մեխանիզմներ» նախագծի շրջանակում տեղի ունեցավ...

2018-04-05

Armenian

Ս․/թ․ ապրիլի 3-ին «Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները»․ Սփյուռքի ձևավորման ուսումնասիրության

նոր մոտեցումներ» խորագրով տեղի  ունեցավ միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովը

կազմակերպվել էր Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի  հետազոտող Այքութ Օզթուրքի

նախաձեռնությամբ՝ համագործակցելով ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի,

Հրանտ Դինք հիմնադրամի և Գյումրու Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ 

Հայաստան-Թուրքիա Փորձի փոխանակման նախագծի շրջանակներում, որն իրականացվում է՝

շնորհիվ Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և

անվտանգության հիմնադրամի աջակցության:

ImageImage

Image

 

2018-03-28

Armenian

Ս/թ. մարտի 23-ին, ժամը  15:00-ին ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

գիտխորհրդի նիստում Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (University College London (UCL))

հետազոտող Սալիմ Այկութ Օզթուրքը հանդես եկավ «Մեկուսացում կղզում:

Ժամանակակից Ստամբուլում հայերի համայնք ստեղծելու գործընթացների մասին» զեկուցմամբ: 

Զեկուցմանը ներկա էին ինստիտուտի գիտաշխատողները,

Հրանտ Դինք հիմնադրամի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև նախկին շահառուներ:

ImageImageImage

 

 

 

 

 

 

 

2018-03-22

Armenian

Ս/թ ապրիլի 3-ին «Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները» Սփյուռքի ձևավորման  ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ»

խորագրով տեղի է ունենալու միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովը կազմակերպվում է

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (University College London (UCL))

հետազոտող Այքութ Օզթուրքի նախաձեռնությամբ՝

համագործակցելով ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Հրանտ Դինք հիմնադրամի և Գյումրու

Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ  Հայաստան-Թուրքիա Փորձի փոխանակման նախագծի շրջանակներում,

որն իրականացվում է՝ շնորհիվ Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների,

կայունության և անվտանգության հիմնադրամի աջակցության:

2018-03-22

Armenian

Ս/թ. մարտի 23-ին, ժամը 15:00-ին

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

գիտխորհրդի նիստում Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (University College London (UCL))

հետազոտող Սալիմ Այկութ Օզթուրքը հանդես է գալու

 «Մեկուսացում կղզում: Ժամանակակից Ստամբուլում հայերի համայնք ստեղծելու գործընթացների մասին » զեկուցմամբ:

2017-12-12

Armenian

2017 թ դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվեց

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

թեմատիկ ծրագրի ամփոփիչ արդյունքների ներկայացում։

2017-12-24

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սոնա Ներսիսյանի՝ «Ցանցային հարաբերությունները հայկական սփյուռքում»

թեմատիկ հոդվածը։

2017-12-24

Armenian

«Բանբեր հայագիտության» հայագիտական միջազգային հանդեսում

2017 թ․ հրատարակվել է Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից

Սյուզաննա Բարսեղյանի՝ «Հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունները

սփյուռքի մամուլում» թեմատիկ հոդվածը։

2017-12-20

Armenian

 

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

ծրագրի շրջանակներում, «Առավոտ» թերթում լույս է տեսել «Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում» հոդվածը ։

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից 2016-2017թթ.,

կրթության եւ գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի հեղինակը եւ ղեկավարը պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանն է:

Pages