Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2023-11-08

Armenian

Սույն թվականի նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ «Հայագիտական ​​միջավայր» խորագրով

վեբինարի առաջին հանդիպումը: Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնից

վեբինարին մասնակցեցին բաժնի վարիչ պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանը և

գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանը:

Վեբինարին «Маджарские: армянский род в истории Беларуси» վերտառությամբ

զեկուցմամբ հանդես եկավ «ԱՆԻՎ»  հիմնադրամի գիտաշխատող,

պ.գ.թ. Դենիս Լիսեյչիկովը:

2023-10-30

Armenian

Ս.թ. հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական նիստը:  Նիստի ընթացքում քննարկվեց «Սեփական և այլազգի

միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները.

ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» ծրագրի շրջանակներում

Իսպանիայի հայկական համայնքում կատարված հետազոտական աշխատանքները

և հետագա գործունեությանն առնչվող հարցեր:

2023-10-18

Armenian

 Սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցները

մասնակցել են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտությանև ազգագրության ինստիտուտի Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի կողմից

կազմակերպված «Համաշխարհայնացումը և սոցիալ-մշակութային

արդի գործընթացները Հայաստանում. հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ»

խորագրով գիտաժողովին․․․

2023-10-16

Armenian

Ս․թ․ հոկտեմբերի 16-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում

տեղի ունեցավ հերթական նիստը: Հանդիպման ընթացքում

քննարկվեցին մի շարք օրակարգային հարցեր, որոնք առնչվում էին

համագործակցային ծրագրերի և բաժնի ապագա հրատարակությունների հետ:  

2023-10-12

Armenian

Սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի հերթական նիստը: Նիստի

ընթացքում քննարկվեցին նախատեսվող գիտաժողովների և 

սեմինարների կազմակերպչական աշխատանքներին առնչվող

մի շարք հարցեր:

2023-10-11

Armenian

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում․ համեմատական

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում

2023թ․ հոկտեմբերի 11-ից 28-ը Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Իսպանիայի հայերի

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն։

 

2023-09-21

Armenian

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում սեպտեմբերի 21-ին տեղի

ունեցավ առցանց սեմինար-քննարկում, որի ընթացքում բաժնի ավագ

լաբորանտ Աննա Չախմախչյանը ներկայացրեց ընտանիքի՝ որպես

սոցիալական ինստիտուտի ուսումնասիրության գրական աղբյունների

վերլուծությունը։

Քննարկման ընթացքում հնչեցին բազում նկատառումներ և առաջարկներ։ 

2023-09-11

Armenian

Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին  ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ»-ի 

շրջանականում Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

 «Սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները հայկական սփյուռքում» խորագրով

հերթական սեմինարը,որը  վարեց ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. Լուսինե Տանաջյանը։

2023-08-14

Armenian

 Image

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժինը

Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի հետ համատեղ

2023 թ. դեկտեմբերի 12-13-ին կազմակերպում է

«ԷԹՆՈՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ»

խորագրով գիտաժողով:

 

Աշխարհում անընդմեջ տեղի ունեցող տեղաշարժերը ժամանակակից սփյուռքներում առաջ են բերում մի շարք էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային գործընթացներ: Վերջինիս հետևանքով բնակչության էթնիկական, մշակութային, կրոնական և այլ հատկանիշների բազմազանությունը հանգեցրել է սոցիալական փոփոխությունների հիմնախնդրի ուսումնասիրության անհրաժեշտությանը: 

Գիտաժողովը կոչված է քննարկել հայկական սփյուռքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց ուսումնասիրության մեթոդաբանական ու տեսական խնդիրները, հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքներում/հատվածներում իրականացրած հետազոտությունների հիման վրա ցույց տալ այդ փոփոխությունների շարժընթացն ու բովանդակությունը:

 

2023-06-15

Armenian

Սույն թվականի հունիսի 15-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք օրակարգային

հարցեր, և մշակվեցին բաժնի առաջիկայում գործադրելի անելիքներ:  

Pages