Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2023-10-12

Armenian

Սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի հերթական նիստը: Նիստի

ընթացքում քննարկվեցին նախատեսվող գիտաժողովների և 

սեմինարների կազմակերպչական աշխատանքներին առնչվող

մի շարք հարցեր:

2023-10-11

Armenian

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում․ համեմատական

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում

2023թ․ հոկտեմբերի 11-ից 28-ը Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Իսպանիայի հայերի

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն։

 

2023-09-21

Armenian

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում սեպտեմբերի 21-ին տեղի

ունեցավ առցանց սեմինար-քննարկում, որի ընթացքում բաժնի ավագ

լաբորանտ Աննա Չախմախչյանը ներկայացրեց ընտանիքի՝ որպես

սոցիալական ինստիտուտի ուսումնասիրության գրական աղբյունների

վերլուծությունը։

Քննարկման ընթացքում հնչեցին բազում նկատառումներ և առաջարկներ։ 

2023-09-11

Armenian

Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին  ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ»-ի 

շրջանականում Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

 «Սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները հայկական սփյուռքում» խորագրով

հերթական սեմինարը,որը  վարեց ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. Լուսինե Տանաջյանը։

2023-08-14

Armenian

 Image

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժինը

Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի հետ համատեղ

2023 թ. դեկտեմբերի 12-13-ին կազմակերպում է

«ԷԹՆՈՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ»

խորագրով գիտաժողով:

 

Աշխարհում անընդմեջ տեղի ունեցող տեղաշարժերը ժամանակակից սփյուռքներում առաջ են բերում մի շարք էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային գործընթացներ: Վերջինիս հետևանքով բնակչության էթնիկական, մշակութային, կրոնական և այլ հատկանիշների բազմազանությունը հանգեցրել է սոցիալական փոփոխությունների հիմնախնդրի ուսումնասիրության անհրաժեշտությանը: 

Գիտաժողովը կոչված է քննարկել հայկական սփյուռքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց ուսումնասիրության մեթոդաբանական ու տեսական խնդիրները, հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքներում/հատվածներում իրականացրած հետազոտությունների հիման վրա ցույց տալ այդ փոփոխությունների շարժընթացն ու բովանդակությունը:

 

2023-06-15

Armenian

Սույն թվականի հունիսի 15-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք օրակարգային

հարցեր, և մշակվեցին բաժնի առաջիկայում գործադրելի անելիքներ:  

2023-06-12

Armenian

Ս.թ հունիսի 12-ին ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ» - ի  շրջանականում

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ հերթական սեմինարը՝

«Էթնոկրոնական գործընթացները հայկական սփյուռքում»

խորագրով: Սեմինարը վարեց պ.գ.թ. Նելլի Խաչատուրյանը:

Բանախոսը ներկայացրեց էթնոկրոնական գործընթացների

ուսումնասիրության հիմնախնդիրները և հեռանկարները:

2023-05-22

Armenian

Image

 

Մայիսի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի է ունեցել «Հայկական 

սփյուռքը դինամիկայում» գրքի շնորհանդեսը, որը լույս է տեսել  ՀՀ ԳԱԱ

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի և Չեխիայի 

Կարլովի համալսարանի մշակութային մարդաբանության բաժնի համագործակցությամբ: Ժողովածուն տպագրվել է անգլերենով:

Այն նվիրված է հայկական սփյուռքի և տարբեր երկրներում ապրող հայերի զարգացման պատմական

փորձին և ժամանակակից զարգացման միտումների վերլուծությանը...

 

 
 

2023-05-08

Armenian

Մայիսի 8-ին ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ» - ի  շրջանակում

տեղի ունեցավ սեմինար «Համայնքային կառույցները օտարազգի միջավայրում»

թեմայով: Սեմինարը վարեց ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ. Սոնա Ներսիսյանը:

Բանախոսը կարևորեց համայնքային կառույցների դերը Սփյուռքում: Անդրադարձ

կատարվեց նաև վստահության մթնոլորտի ձևավորման և սոցիալական երաշխիքների

ապահովման հարցերին:

2023-05-03

Armenian

ImageՄայիսի 3-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժինը կազմակերպել էր հանդիպում սփյուռքի

տնտեսական ներուժի հարցի քննարկման շուրջ:

Հանդիպմանը հրավիրված էին  տ.գ.թ. Աշոտ

Ավետիսյանը և  ՌԳԱ  Կենտրոնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական

ինստիտուտից տ.գ.դ. Բագրատ Երզնկյանը:

 

Pages