2023-10-30

Armenian

Ս.թ. հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական նիստը:  Նիստի ընթացքում քննարկվեց «Սեփական և այլազգի

միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները.

ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» ծրագրի շրջանակներում

Իսպանիայի հայկական համայնքում կատարված հետազոտական աշխատանքները

և հետագա գործունեությանն առնչվող հարցեր: