Սալվինե Մարկոսյան

Undefined

Image

  Սալվինե Մարկոսյան, Կրտսեր գիտաշխատող, պատմաբան, արևելագետ (թուրքագետ)

 

 

Գիտական հրապարակումները

1.  «Կոստանդնուպոլսի հայ ամիրայությունը և թանզիմաթը», Երևան, Մերձավոր Արևելք, պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու, N 13, էջ 260-271:

2.   «Հայկական բարձրավանդակ» եզրույթի պատմաաշխարհագրական և պատմաքաղաքական առանձնահատկությունները, Երևան, Պատմություն և հասարակագիտություն: Գիտական հոդվածների ժողովածու, տարեգիրք N 4, 2018, էջ 165-178: (համահեղինակությամբ՝ Ա. Հարությունյանի և Ա. Բալյանի):

 

Մասնակցությունը գիտաժողովներին      

  1.   «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 40-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-30 հունիսի, 2019:
  2.  «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 39-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-90 սեպտեմբերի, 2018:
  3. «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան և ապագան» 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, 13-16 սեպտեմբերի, 2018:
  4.  «Երիտասարդ գիտաշխատողների 38-րդ նստաշրջան», գ. Արզական, 8-9 հուլիս, 2017:
  5.  «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 7-8 հուլիս, 2017:
  6.  ԱրՊՀ ՈՒԳԸ ուսանողական գիտական կոնֆերանս նվիրված Արցախի անկախության հռչակման 25-րդ    տարեդարձին, ք. Ստեփանակերտ, 5-6 հոկտեմբերի, 2016:
  7.  «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ», երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2014:

 

Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

1. «Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները»․ Սփյուռքի ձևավորման  ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 3 ապրիլի, 2018 թ.

2. «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ.: