2015-06-01

Image

2015 թ. հունիսի 1-ին կայացավ ՀՀ սփյուռքի նախարարության

պատվերով 2014 թ. հրատարակված գրքերի շնորհանդեսը:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի վարիչ Ռուբեն Կարապետյանը խոսեց «Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում.

համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» աշխատության մասին

(ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ):Գիտական հրապարակումը

պետական նպատակային ծրագրով իրականացված սփյուռքի հետազոտությունների

ասպարեզում բազմամյա մշակումների արդյունք է: Գրքում զետեղված հոդվածները

հիմնվում են 2011-2014թթ. ընթացքում Երևանի (ՀՀ), Մոսկվայի (ՌԴ), Լոս-Անջելեսի (ԱՄՆ)

և Թեհրանի (ԻԻՀ) hայերի շրջանում կատարված էթնոսոցոլոգիական ուսումնասիրությունների

տվյալների վրա:

Ավելի մանրամասն անցեք այս հղումով:

Armenian