Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր

Image

Նախագծի հեղինակ և պատ. խմբագիր՝ Ռ.Կարապետյան
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ N8
Երևան, <<Գիտություն>>, 2014
Armenian