Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում.հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ

Image

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Կարապետյան, Կ.Նալբանդյան, Ս.Բարսեղյան
Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2014
Armenian