2015-09-26

Image2015թ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության

ինստիտուտում տեղի ունեցավ Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի ղեկավար Ռուբեն

Կարապետյանի դոկտորական ատենախոսության

պաշտպանությունը «Միգրացիոն և էթնոսոցիալ

գործընթացները Հայաստանի քաղաքներում» թեմայով:

 
Armenian