2023-11-08

Armenian

Սույն թվականի նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ «Հայագիտական ​​միջավայր»

վեբինարի առաջին հանդիպումը: Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնից

վեբինարին մասնակցեցին բաժնի վարիչ պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանը և

գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանը:

Վեբինարին «Маджарские: армянский род в истории Беларуси» վերտառությամբ

զեկուցմամբ հանդես եկավ «ԱՆԻՎ»  հիմնադրամի գիտաշխատող,

պ.գ.թ. Դենիս Լիսեյչիկովը: