2023-09-21

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում սեպտեմբերի 21-ին տեղի

ունեցավ առցանց սեմինար-քննարկում, որի ընթացքում բաժնի ավագ

լաբորանտ Աննա Չախմախչյանը ներկայացրեց ընտանիքի՝ որպես

սոցիալական ինստիտուտի ուսումնասիրության գրական աղբյունների

վերլուծությունը։

Քննարկման ընթացքում հնչեցին բազում նկատառումներ և առաջարկներ։ 

Armenian