2023-09-11

Armenian

Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին  ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ»-ի  

շրջանականում բաժնում տեղի ունեցավ հերթական սեմինարը: Զեկուցման թեման

էր «Սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները հայկական սփյուռքում» թեմայով:

Սեմինարը վարեց պ.գ.թ. Լուսինե Տանաջյանը։