2021-06-13

Ս. թ. հունիսի 13-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի

ուսումնասիրության թեմային:Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սյուզաննա Բարսեղյանը: Զեկուցումը նվիրված էր իռլանդական սփյուռքին:

Բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց   իռլանդական սփյուռքի

առանձնահատկությունները և  պետության քաղաքականությունը

սփյուռքի նկատմամբ: Անդրադարձ կատարվեց նաև իռլանդական

սփյուռքի ձևավորման նախադրյալներին,  տարածվածությանը,

սոցիալական կապերին,հայրենադարձության ծրագերին:

Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ իռլանդական սփյուռքը

համալիր ցանցային կազմակերպություն է համարվում, որի մի անդամը

պետությունն է: Այս պարագայում կառավարության գլխավոր

դերն է հանդիսանում խթանել սփյուռքի մասնակցայնությունը:

Կարևոր կետ է համարվում սփյուռքի հետազոտությունը,  որի   հիման վրա

պետք է զարգացնել սփյուռքի քաղաքականությունը:

Թեմայի շուրջ ծավալվեց բուռն քննարկում, որն ամփոփվեց երկու հանդիպման ընթացքում:

Armenian