2022-02-28

Ս.թ. փետրվարի 28-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի հերթական նիստը: Նիստի ընթացքում բաժնի աշխատակից Աննա

Չախմախչյանը ներկայացրերց իր գիտական ուսումնասիրությունների

ոլորտի առանձնահատկությունները և հեռանկարները: Մասնավորապես

քննարկվեցին այլազգի միջավայրում արժեքային համակարգի փոխանցման

խնդիրները և այդ գործընթացում ընտանիքի դերը:

Քննարկման ընթացքում հնչեցին որոշ նկատառումներ և առաջարկներ:

Armenian