2022-02-21

Ս․թ․ փետրվարի 21-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական նիստը, որին հրավիրված էր տ.գ.թ. Աշոտ Ավետիսյանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Փարիզում և Լիոնում կատարված

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, ինչպես նաև

հետագա գործունեությանն առնչվող հարցեր:

Armenian