2020-11-26

 

Ս.թ. նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ բաժնի հերթական նիստը՝ նվիրված իրականացվելիք 

հետագա հետազոտական աշխատանքներին: Մասնավորապես քննարկումը ուղղված էր 

ստեղծված հետպատերազմյան  իրավիճակում սփյուռքի ներուժի բացահայտմանն ու

ուսումնասիրմանը վերաբերող մեթոդոլոգիական առանձնահատկություններին:

Շեշտադրվել էր, նաև, այս պայմաններում հայրենադարձության կարևորությունը: 

Ըստ այդմ էլ որոշվեց սկիզբ դնել սփյուռք ունեցող այլ էթնոսների և դրանցում 

հայրենադարձների ինտեգրման մեթոդների ուսումնասիրությունների շարքին:

Օնլայն հանդիպումները կրելու են շարունակական բնույթ: 

 

Image

Image

 
Armenian