2024-03-18

Ս.թ. մարտի 18-ին Սփյուռքի ուսումնասիրության բաժնում տեղի ունեցավ հերթական նիստը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին բաժնի կողմից իրականացվելիք աշխատանքները,

դրանց նպատակները և սպասվող ակնկալիքները:

Քննարկման առարկա դարձան բաժնի կողմից Իսպանիայում նախատեսվող

հրատարակության և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի 

ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն  դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի

 հետ համատեղ կազմակերպվող աշխատաժողովին վերաբերվող կազմակերպչական հարցերը:

Armenian