2023-01-19

Սույն թվականի հունվարի 19-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի հերթական նիստը: Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նախատեսվող

գիտաժողովների և սեմինարների կազմակերպչական աշխատանքներին

առնչվող մի շարք հարցեր կապված թեմատիկայի, մասնակիցների, հոդվածների

ժողովածուի հետ:

Armenian