2022-10-31

Սույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին  Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի

ունեցած նիստի ընթացքում քննարկվել է բաժնի գիտաշխատողների կողմից

«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության

հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները»

ծրագրի շրջանակներում Չեխիա կազմակերպվող գործուղման ամփոփիչ

աշխատանքները՝ համակարգվեցին օբյեկտների ընտրության սկզբունքը, դաշտային

նյութերի հավաքագրման մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը:

Ինչպես նաև քննարկվեց Պրահայում բաժնի կողմից տպագրվող գրքի շնորհանդեսին

վերաբերող մանրամասներ:

Armenian