2022-11-25

Armenian

«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության

հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները»

ծրագրի շրջանակներում 2022թ. նոյեմբերի 10-24-ը Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի, Սոնա Ներսիսյանի, Սյուզաննա

Բարսեղյանի և Նելլի Խաչատուրյանի կողմից իրականացվել է Չեխիայի

հայ համայնքի էթնոսոցիոլոգիական  հետազոտություն:

Հետազոտության նպատակն է հայկական սփյուռքի ուսումնասիրությունը, դաշտային

հետազոտական նյութերի ձեռքբերումը և դրանց մշակումը:

Չեխիա կատարված գործուղման ավարտին համապատասխանաբար տեղի կունենա

հետազոտության արդյունքների ամփոփում և քննարկում: