2022-12-26

2022թ. դեկտեմբերի 12-25-ը «Սփյուռքի ներուժի քարտեզագրման մոդելի մշակում

ֆրանսահայերի ուսումնասիրության օրինակով» ծրագրի շրջանակներում Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Մարսելի (Ֆրանսիա) հայ համայնքի ուսումնասիրություն:

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է դիտարկման (համայնքային կյանքի, միջավայրում

հայկականության դրսևորումների) և խորին հարցազրույցներ (հայ համայնքի տարբեր

խմբերի և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ) մեթոդների կիրառմամբ:

Գործուղման ընթացքում հանդիպումներ են տեղի ունեցել կրթական հաստատությունների,

եկեղեցու, մեդիայի, մշակութային կազմակերպությունների, ազգային հարցերով զբաղվող

կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների,  անհատների՝  մշակույթի, գիտության,

ձեռնարկատիրության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ:

Armenian