ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Image

 

 

 

 

Պատասխանատու խմբագիր՝ Կարապետյան Ռ.,

Հայ էթնիկությունը Սփյուռքում,

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N 15,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության  և ազգագրության ինստիտուտ, ՌԳԱ Միկլուխո-Մակլայի անվ.

ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, Բեյրութի Հայկազյան համալսարան

Կիևի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների տարածաշրջանային կենտրոն,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան, 2021:

 
Armenian