2021-11-04

Սույն թվականի նոյեմբերի 4-ին լույս է տեսել «Հայ էթնիկությունը սփյուռքում»

վերտառությամբ  գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, որը նվիրված է 

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի 10-ամյակին:

Armenian