2023-08-14

 Image

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժինը

Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի հետ համատեղ

2023 թ. դեկտեմբերի 12-13-ին կազմակերպում է

«ԷԹՆՈՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ»

խորագրով գիտաժողով:

 

Աշխարհում անընդմեջ տեղի ունեցող տեղաշարժերը ժամանակակից սփյուռքներում առաջ են բերում մի շարք էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային գործընթացներ:  Վերջինիս հետևանքով բնակչության էթնիկական, մշակութային, կրոնական և այլ հատկանիշների բազմազանությունը հանգեցրել է սոցիալական փոփոխությունների հիմնախնդրի ուսումնասիրության անհրաժեշտությանը:

Գիտաժողովը կոչված է քննարկել հայկական սփյուռքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց ուսումնասիրության մեթոդաբանական ու տեսական խնդիրները, հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքներում/հատվածներում իրականացրած հետազոտությունների հիման վրա ցույց տալ այդ փոփոխությունների շարժընթացն ու բովանդակությունը:

 

Մասնակցության համար թեմաների շրջանակներ

  1. "Էթնոսոցիալական գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ", որի շրջանակում մասնակիցները կարող են ներկայացնել ուսումնասիրության հիմնախնդիրների տնտեսական, մշակութային, իրավական, և սոցիալ-ժողովրդագրական կողմերը: Ինչպես նաև կարող են անդրադառնալ  սփյուռքի ուսումնասիրության մեթոդներին և գործիքակազմին, սփյուռքի նկատմամաբ նախագծերի և ծրագրերի մշակման ու իրականացման հարցերին: 
  2. "Էթնոսոցիալական գործընթացների ուսումնասիրության հետազոտական փորձը. ընդհանուր և առանձնահատուկ կողմեր" - այս ուղղության շրջանակում մասնակիցները կարող են ներկայացնել  հայկական սփյուռքում տեղի ունեցող ինքնության փոխակերպումների, սոցիալական և  էթնոդավանանքային փոփոխությունների, սոցիալ-մշակութային ժամանակակից տեղաշարժերի  միտումներն ու զարգացումները հետազոտահեն տվյալներով, համեմատական վերլուծությամբ:

Գիտաժողովին կարելի է մասնակցել առկա և հեռավար ձևաչափերով։

Գիտաժողովին մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2023 թ. հոկտեմբերի 20-ը զեկույցի ամփոփագիրը և հակիրճ (1  էջ)  ինքնակենսագրականը (CV)  ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ info.diasporastudies@gmail.com:  Ընդունված հայտերի մասին մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև նոյեմբերի 10-ը ներառյալ։ Գիտաժողովի ծրագիրը  և օրակարգը մասնակիցներին կուղարկվեն  մինչև դեկտեմբերի 5-ը: Նախքան գիտաժողովի մեկնարկը ամփոփագրերը կհրապարակվեն որպես էլեկտրոնային ժողովածու, իսկ զեկուցումները հոդվածների տեսքով կհրատարակվեն առանձին ժողովածուով 2024 թ.-ին:

✔️Ամփոփագրի չափորոշիչներ: Զեկույցի ամփոփումը՝ 250-300 բառ ծավալով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, տառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, իսկ ռուսերենը և անգլերենը՝ Times New Roman: Հիմնաբառերը՝ 6-8, էջերի չափը՝ բոլոր կողմերից 2.5 սմ, տառաչափը՝ 12, իսկ միջտողային բացատը՝ 1.5:

Ամփոփման սկզբում՝ էջի կենտրոնում, գրվում է զեկույցի վերնագիրը՝ գլխատառերով, ներքևում՝ հիմնաբառերն են, իսկ ամփոփագրի վերջում՝ էջի աջ հատվածում, նշվում են հեղինակի անունը և ազգանունը, գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, էլեկտրոնային հասցեն և մասնակցության ձևը (առկա, հեռավար):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել info.diasporastudies@gmail.com էլ. Հասցեին:

 

Գիտաժողովի անցկացման վայրը՝ Հայոց Ազգագրության Եվ Ազատագրական Պայքարի Պատմության Ազգային Թանգարան

Armenian