2018-11-13

2018 թ․ նոյեմբերի 13-ին ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում տեղի ունեցավ

ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ամենամյա երիտասարդական գիտաժողով, 

որին մասնակցում էին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատողներ

Սոնա Ներսիսյանը և Լուսինե Տանաջյանը։ Զեկուցումներն ունենին հետևյալ  խորագրերը․ 

Սոնա Ներսիսյան֊Ինքնության կառուցակցումը ինքնակազմակերպման համատեքստում Կալինինգրադի հայերի օրինակով, 

Լուսինե Տանաջյան֊Սիրիահայերի սոցիալ֊մշակութային ինտեգրման խնդիրները Հայաստանում։

Armenian