2022-12-08

Սույն  թվականի դեկտեմբերի 6-7-ը Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

գիտաշխատողներ Սոնա Ներսիսյանը,  Լուսինե Տանաջյանը և Սյուզաննա

Բարսեղյանը մասնակցել են «Արաբական Ծոցի երկիրներու հայերը» խորագրով

գիտաժողովին, որը  կազմակերպվել է Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի

Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ADRC) կողմից՝ Կ.Գյուլբենկյան

հիմնադրամի աջակցությամբ:

Գիտաժողովին բաժնի գիտաշխատողները հանդես են եկել հետևյալ զեկուցումներով.

  • Սոնա Ներսիսյան «Քաթարի հայ համայնքի ձևովորումը և ինքնակազմակերպման փորձառությունը»,
  • Լուսինե Տանաջյան «Քաթարի հայ համայնքը. Համայնքային կյանք և համարկում»,
  • Սյուզաննա Բարսեղյան «Հայաստանցիները ԱՄԷ-ում. աշխատանքային միգրացիա և ներառում հայ համայնքում»:

Image

Armenian