2022-01-11

2021թ. հունվարի 10-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

այս տարվա առաջին առցանց նիստը, որին հրավիրված էր տ.գ.թ. Աշոտ Ավետիսյանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է «Ձեռնարկատիրական գործունեության

էթնոսոցիալական գործոնները ՀՀ-սփյուռք փոխառնչությունների համատեքստում»

թեմատիկ ծրագիրը: Ամփոփվել են արդյունքներն ու նախանշվել հետագա գործողությունները:

Armenian