2017-12-12

2017 թ դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվեց

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

թեմատիկ ծրագրի ամփոփիչ արդյունքների ներկայացում։

Հիշյալ ծրագրի տեսամեթոդաբանական մասը ներկայացրեց Լուսինե Տանաջյանը։

«Սփյուռքի ներդրումները և սփյուռքահայ գործարարները

հայաստանյան առցանց ԶԼՄ-ում» ​ներկայացրեց Սյուզաննա Բարսեղյանը։

Սոնա Ներսիսյանը ներկայացրեց հետազոտության արդյունքները՝ ըստ դեպքի ուսումնասիրության մեթոդի:

 

ImageImageImage

 

 

 

Armenian