2017-12-20

«Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում. գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները»

ծրագրի շրջանակներում, «Առավոտ» թերթում լույս է տեսել «Սփյուռքահայ ձեռներեցները՝ Հայաստանում» հոդվածը ։

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից 2016-2017թթ.,

կրթության եւ գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի հեղինակը եւ ղեկավարը պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանն է:

Armenian