2017-11-01

2017 թ Երևանում «Կանթեղ» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող

Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալական փոփոխությունները

Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների)»  հոդվածը։

Armenian