«Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները»

Undefined

«Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները»,

Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե, 2013-2015թթ

Ծրագրի նպատակն է` ապահովել գիտական հիմնավորում արտակարգ իրավիճակների

պայմաններում հայ միգրանտներին իրենց էթնիկ հայրենիքում ընդունելու, տեղավորելու

և հարմարմանկազմակերպմանևհանրապետության քաղաքականության հայեցակարգային

հիմքերի մշակման համար: Նախագիծը ներառում է հետազոտությունների երեք

ուղղվածություն. տվյալների հավաքագրում, էմպիրիկ հետազոտություններ, հաջողակ

ադապտացման մեխանիզմների մշակում: