2013-05-30

ImageՄայիսի 30-ին Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի ունեցավ Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի հերթական մեթոդաբանական սեմինարը՝  «Բովանդակության վերլուծություն (կոնտենտ անալիզ). մեթոդի նկարագրությունը և կիրառությունը» թեմայով: Սեմինարը վարեց Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հետազոտող, սոցիոլոգ Սյուզաննա Բարսեղյանը: Սեմինարին մասնակցեցին ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականները, տարբեր բաժինների աշխատակիցներ, ուսանողներ  և հետազոտողներ: Բարսեղյանի զեկույցը ներառում էր մեթոդի վերաբերյալ տեսական մոտեցումներ, մեթոդի առանձնահատկությունները, կրառումը, ինչպես նաև մեթոդի կիրառման օրիակներ` Սփյուռքի հետազոտության բաժնի կողմից հայկական մամուլի կոնտենտ անալիզի նյութերի  հիման վրա:

Armenian