2013-06-07

ImageՀունիսի 7-ին Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնում տեղի ունեցավ «Տեքստի նշանաբանական վերլուծություն» թեմայով սեմինար, որը վարեց Համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, փ.գ.թ., դոցենտ Սերգեյ Վարդազարյանը: Սեմինարին մասնակցեցին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատողները: Քննարկվեցին նշանագիտության սկզբունքների կիրառումը` կոնտենտ անալիզ մեթոդով տեքստերի և բառերի վերլուծության ժամանակ:

Armenian