2020-09-04

Սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ին կայացավ «Համագործակցության խնդիրներն և սկզբունքները  

Սփյուռքի նոր մարտահրավերների համատեքստում» թեմայով առցանց միջազգային սեմինար-քննարկում,

որը կազմակերպել էր  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը:

Օրակարգում քննարկվեցին ՀՀ և սփյուռքի մտավոր ներուժի հավաքագրման նպատակները և խնդիրները, 

հավաքագրման անհրաժեշտությունն ու նախապայմանները, սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացներում  

ցանցային մեխանիզմների ներդրման խնդիրը,  սփյուռքագետների ցանցի ձևավորման  հեռանկարները, 

մշտադիտարկման համատեղ հարթակ ստեղծելու, ընդհանուր հետազոտական ծրագրեր մշակելու և մի շարք այլ հարցեր:

Սեմինար-քննարկումը վարեց Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար պ.գ.դ. Ռ. Կարապետյանը: 

Քննարկմանը մասնակցեցին ոլորտի մասնագետներ տարբեր երկրներից:

Քննարկման ընթացքում ձեռք բերվեցին մի շարք պայմանավորվածություններ։ Սեմինարները կրելու են շարունակական բնույթ։

Armenian