Ռուսաստանի հայկական սփյուռքի մասին

Image

Հարությունյան Յու.Վ.
Ռուսաստանի հայկական սփյուռքի մասին
Մոսկվայի և Կրասնոդարի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2011
Armenian