Ռուբեն Կարապետյան

Armenian

ImageՌուբեն Կարապետյանը սկսած 1972թ.-ից մինչև այժմ աշխատելով

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում, կազմակերպել և

ղեկավարել է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ուզբեկստանի

և ԱՄՆ-ի հայերի շրջանում էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ: 

Մասնագիտացմամբ Ռ. Կարապետյանն էթնոսոցիոլոգ է, գիտական

հետաքրքրությունների շրջանակներն են` Էթնոսոցիոլոգիա, քաղաքի սոցիոլոգիա, միգրացիա,

էթնոէկոնոմիկա, էթնիկ կոնֆլիկտներ, քաղաքական, էթնոմշակութային և սոցիալ-ժողովրդագրական

գործընթացներ, էթնիկ փոքրամասնությունների սեփական և այլէթնիկ միջավայրում:

Միգրացիայի թեմայով ունի մի շարք հրապարակված հոդվածներ և մենագրություններ:

Դասավանդել է միգրացիային առնչվող մի շարք առարկաներ Հայաստանի առաջատար

համալսարաններում: Ռ.Կարապետյանի դոկտորական ատենախոսության թեման

նույնպես վերաբերվում է միգրացիայի հարցերին: