Նելլի Խաչատուրյան

Armenian

   Image                     

    Խաչատուրյան Նելլի -գիտաշխատող, պ.գ.թ., արևելագետ, սոցիոլոգ

  

Գիտական հրապարակումները

 • Նելլի Բալասանյան (2007), «Abu Hamid Muhammad al-Gazali al-Tusi, Kimija-ji sa’adat, Rukn 2»  (թարգմանությունը և մեկնաբանությունները Ա. Հիզմաթուլինի), Իրան և Կովկաս, հ. 11, Գրախոսություններ, «Բրիլ» հրատարակչություն, էջ 160-162.
 • Նելլի Բալասանյան (2009), «The Invention of History: Azerbaijan, Armenia and the Showcasing of Imagination», (հեղինակ Ռ. Ղալիչյան), Իրան և Կովկաս, հ.14.2, Գրախոսություններ, «Բրիլ» հրատարակչություն, էջ 466.
 • Բալասանյան-Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2010), «Ահլ-ալ-Քիթաբ և Ֆաթիմյանների հանդուրժողականությունը», Օրիենտալիա, հ. IX, Երևան, էջ 106-109.
 • Բալասանյան-Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2010), «Չինաստանի իսմայիլիները», Օրիենտալիա, հ. X, Երևան, էջ 109-113.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2011), «Աֆղանստանի իսմայիլիները», Օրիենտալիա, հ. XII, Երևան, էջ 23-41.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2010-2011), «Աֆրիկայի իսմայիլիները», Իրան-նամէ, հ. 42-43, Երևան: էջ 29-35.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2012-2013), «Իսմայիլիները սուննիական հերեսիոգրաֆիայում», Իրան-նամէ, հ. 44-45, Երևան, էջ 113-116.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2013), «Իսմայիլիների ինքնության ձևավորման գործընթացը VIII-ից XVIII դարերում, Օրիենտալիա, հ. XIV, Երևան, էջ 5-11.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2017), «Ժամանակակից իսմայիլիների մուլտիինքնության հիմնարկումը», «XV-е Дзагуровские чтения» միջազգային գիտա-կիրառական  գիտաժողովի հոդվածների ձեռնարկ  Մախաչկալա, էջ 270-273.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2017), “Ասասսինները. իսմայիլիների հակասելջուկյան շարժումը (11-12դդ.)”, Ռուս-հայկական համալսարանի հիմնադրման 20-ամյակին նվիրված XII-րդ ամենամյա գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ձեռնարկ, Երևան, էջ 582-590.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ. (2018), «Ռուս գիտնականների ներդրումը իսմայիլականագիտության մեջ», Կավկասո-կասպիկա, հ. 2-3, Երևան, էջ 277-285.
 • Առաքելովա Վ. Ա., Խաչատուրյան Ն. Ռ.  (2019), «Հակամարտության երկու կողմում. իսմայիլիները Աֆղանստանի 1979-1989թթ. պատերազմում», Կավկասո-կասպիկա, հ. 4, Երևան, էջ 217-225.
 • Խաչատուրյան Ն. Ռ.   (2019), “Ժամանակի մարտահրավերները. Արևելյան Աֆրիկայի իսմայիլիների համայնքը”, Կավկասո-կասպիկա, հ. 4, Երևան, էջ 83-89.