Մեր մասին

Armenian

 

Գործունեություն

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինն իր գործունեությունը սկսել է 2011 թվականից և իրականացրել է ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրման մի շարք ծրագրեր:

Բաժինը իր գործունեության ընթացքում կապեր է հաստատել և համագործակցության պայմանագրեր  կնքել 7 երկրի գիտական կազմակերպությունների հետ: Այդ կազմակերպություններն են՝ Ղազախստանի ԳԱ Պատմության և ազգագրության ինստիտուտ, ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, Կիևի Միջազգային համալսարան, Լեհաստանի Հայերի ուսումնասիրության ինստիտուտ, Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Մինսկի պետական համալսարան, ՌԴ Հյուսիսային Օսիայի Հումանիտար ինստիտուտ:

 

Կազմակերպական կառուցվածք

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինն ունի հետևյալ կառուցվածքը. հիմնական աշխատակազմ, խորհրդականներ, պայմանագրային աշխատողներ և կամավորներ:

Աշխատակազմ

Ռուբեն Կարապետյան

Բաժնի ղեկավար, պատմական գիտությունների դոկտոր  

Կարինե Նալբանդյան

Գիտաշխատող, մարդաբան

Սյուզաննա Բարսեղյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Լուսինե Տանաջյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Սոնա Ներսիսյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Սալվինե Մարկոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող, արևելագետ

Արման Անդրիկյան

Պատմաբան, մագիստրոս

Թամար-Արաքս Բարդակջյան

Կրտսեր գիտաշխատող, լեզվաբան

Նելլի Խաչատուրյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ, արևելագետ

 

 

Գործընկերներ

Աշոտ Ավետիսյան

Գիտաշխատող, տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Վանյա Բարսեղյան

Գիտական խորհրդատու, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության  Սփյուռքի բաժնի ղեկավար