Մեր մասին

Armenian

Գործունեություն

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինն իր գործունեությունը սկսել է 2011 թվականից և իրականացրել է ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրման մի շարք ծրագրեր:

 

Կազմակերպական կառուցվածք

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինն ունի հետևյալ կառուցվածքը. հիմնական աշխատակազմ, խորհրդականներ, պայմանագրային աշխատողներ և կամավորներ:

Աշխատակազմ

Ռուբեն Կարապետյան

Բաժնի ղեկավար, պատմական գիտությունների դոկտոր  

Կարինե Նալբանդյան

Գիտաշխատող, մարդաբան

Սյուզաննա Բարսեղյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Լուսինե Տանաջյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Սոնա Ներսիսյան

Գիտաշխատող, սոցիոլոգ

Սալվինե Մարկոսյան

Գիտաշխատող, արևելագետ

Արման Անդրիկյան

Պատմաբան, մագիստրոս

Թամար-Արաքս Բարդակջյան

Գիտաշխատող, լեզվաբան

Արտյոմ Գասպարյան

Գիտաշխատող

 

Գործընկերներ

Աշոտ Ավետիսյան

Գիտաշխատող, տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Վանյա Բարսեղյան

Գիտական խորհրդատու, ֆիզիկամաթեմաթիկական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության  Սփյուռքի բաժնի ղեկավար