2017-11-04

 

2017 թ Երևանում «Habitus» ամսագրում հրատարակվել է

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակից Սյուզաննա

Բարսեղյանի՝ «Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում

էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում» թեմատիկ հոդվածը։

Armenian