Հրապարակումներ

Armenian

Հայկական սփյուռքը հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների համատեքստում

Armenian

Image

(թիմային մենագրություն) Պատ.խմբ. Գրիգորյան Է.Ռ., Կարապետյան Ռ.Ս.

Հայկական սփյուռքը հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների համատեքստում

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ Հայաստանում և սփյուռքում N4

Մոսկվա, 2013

Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում

Armenian

Image(թիմային մենագրություն) Պատ. խմբագիր` Ռ. Ս. Կարապետյան

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ N1

Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում

(Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ)

Երևան, <<Գիտություն>> հրատարակչություն, 2012

Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը

Armenian

ImageԿարապետյան Ռ.Ս.

Միգրացիան և  հայկական նոր սփյուռքը

(էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ N5

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, 2013

 

Pages