2018-11-04

Սույն թվականի նոյեմբերի 3-ից 10-ը

Հայ գաղութի ուսումնասիրության նպատակով Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի վարիչ Ռուբեն Կարապետյանը մեկնել է Կիև։

Armenian