2012-03-14

Image 2012 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների

կողմից հրատարակվեց «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական

մամուլում» թիմային մենագրությունը: 

Armenian