Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձը, խնդիրները և հեռանկարները

Armenian

«Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձը, խնդիրները և հեռանկարները»

Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե, 2011-2013թթ: 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ՌԴ-ում հայկական սփյուռքի տնտեսական

ներուժի ուսումնասիրություն, երկու երկների տնտեսական համագործակցությանը հայ

համայնքի կամ դրա առանձին ներկայացուցիչների մասնակցության հետազոտում, ինչպես

նաև համագործակցության մեջ առկա խնդիրների և ապագայում դրանց լուծման հնարավոր

ուղիների ուրվագծում: