Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ: Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Image

Խմբագիրներ՝ Կարապետյան Ռ., Զախարկևիչ Ս.: 

Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ:

Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N 14

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության  և ազգագրության ինստիտուտ, Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին,

Բելառուսի պետական համալսարան, ազգաբանության, թանգարանային և արվեստի պատմության ամբիոն,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան-Մինսկ, 2021:

 

Armenian
Book and files: