Գործունեություն

Armenian

2013-05-30

Armenian

Image

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի ունեցավ 

Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի հերթական մեթոդաբանական

սեմինարը՝ «Բովանդակության վերլուծություն (կոնտենտ անալիզ). 

մեթոդի նկարագրությունը և կիրառությունը» թեմայով: Սեմինարը վարեց...

2013-05-03

Armenian

Image

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ

«Համայնքային զարգացում» թեմայով սեմինար-վարժանք: Այն վարեց...

2012-03-14

Armenian

Image

 2012 թ. Երևանում սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցների

կողմից հրատարակվեց «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական

մամուլում» թիմային մենագրությունը:  

2011-10-14

Armenian

Image

2011 թ. Երևանում լույս տեսավ էթնոսոցիոլոգ, պատմական

գիտությունների դոկտոր, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ և ՀՀ ԳԱԱ

արտասահմանյան անդամ, սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գլխավոր խորհրդատու...

Pages