2016-12-02

Image2016թ. Մոսկվայում ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության

ինստիտուտում լույս է տեսել «Этносоциология вчера и сегодня»

խորագրով հոդվածների ժողովածուն՝ Լ. Օստապենկոյի և

Ի. Սուբբոտինայի պատասխանատու խմբագրությամբ:

Ժողովածուում հրատարակվել են սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի 5 աշխատակիցների հոդվածները:

Armenian