2016-06-16

Image2016 թ. Երևանում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության

ինստիտուտում լույս տեսավ էթնոսոցիոլոգ, պատմական

գիտությունների դոկտոր, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ և ՀՀ ԳԱԱ

արտասահմանյան անդամ, սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գլխավոր խորհրդատու Յու. Վ. Հարությունյանի "Российские армяне

(этносоциологическое исследование" («Ռուսաստանի հայերը. էթնոսոցիոլոգիական

հետազոտություն») գիրքը:

Armenian